Etusivu    Yhdistys    Jalostus    Kantakirja    Materjalid eesti keeles    Markkinat    Arkisto    Yhteystiedot   

 

Eestin Raskaat Vetohevoset ry'i üldkoosolek toimus 07.05.2017 Hämäläineni talus, Lappeenrantas

 

Kohtusime üldkoosolekul tegevusaasta 2016 järel, headeks võõrustajateks Seija ja Elina Hämäläinen. Soe toit oli juba lauas ootamas koosolekule saabujaid. Suured tänud maitsva toidu ja suure töö eest Seijale ja Elinale! Ja tänud kõigile liikmetele aktiivse osalemise eest. Nii tore oli jälle teiega kokku saada :)

 Üldkoosolekul oli päevakorras juhatuse valimised. Ühehäälselt otsustati, et ühingu juhatuse esinaisena jätkab Tarja Halonen ja juhatuse liikmetena Sanna Tarkiainen, Mervi Romberg ja Elina Hämäläinen ning asendusliikmetena Jaana Kaskinen ja Seija Hämäläinen. Esimesel juhatuse koosolekul otsustakse veel juhatuse esinaise asendaja ja sekretär.

 Päevakorras oli ka liikmetasu suurusest otsustamine ja pärast pika arutelu tõdesime, et liikmetasu pole muudetud kuus aastat (alates 2011.a). Otsus oli tõsta liikmetasu 28 euroni aastas. Saadame varsti liikmetasude arved meili teel. Lisaks otsustasime, et tähtajaks mitte tasutud arvete eest saadame veel posti teel meeldetuletuse ja sellega lisandub arvesse veel 5 €. Ehk soovitame maksta liikmetasu arvele märgitud tähtaja sees.

 Ühingu tegevus järgis ka möödunud tegevusaastal läbipaistvuse põhimõtet ja hea halduse tava, mille eest saime revisjonikomisjoni poolt kiidusõnu. Tegevusaruanne kogus pikkust juba 12 lehekülge, nii et ilmselt midagi sai tehtud küll.

 Tekkis elav arutelu tõuraamatupidaja (aretusühingu) rollist. Ajaga peab tingimata käima kaasas ja jälgida eriti seadusandluse valdkonnas toimuvaid muudatusi. Järelevalvet meie üle teostab Toiduaineturvalisuse amet Evira ja sellest tulenevalt tähtaegadest tuleb kinni pidada ja dokumentatsioon peab olema korras. Kõik see tekitab muidugi märkimisväärseid kulusid, mistõttu kunagi tulevikus võib-olla tekkib vajadus vaadata läbi ka teenuste hinnakiri. Siiski tahtmine on hoida teenuste hinnad inimlikul tasemel, sest eesmärgiks pole raha kogumine ühingu arvele, aga lihtsalt kulude katmine.

 Kokkuvõtvalt päev oli suurepärane ja lõppes veel pärast kohvilaua hõrgutisi tutvumisega Hämäläineni talupidamise ja loomadega.

 

_______________________________________________________________________________

Hobuste import Soome alates 01.01.2017

Eestin Raskaat Vetohevoset ry. on Soomes üks kolmest ametlikust tõuraamatupidajast, kellel on õigus märkida Soome importitud hobuse andmed riikliku andmebaasi. Eestin Raskaat Vetohevoset ry. vastutab eesti raskeveohobuste registreerimise eest, Suomen Irlannincobyhdistys ry. vastutab iiri cobide registreerimisest ja ülejäänud tõugudega tegeleb Suomen Hippos ry. Registreerida tuleb kõik hobused, kes viibivad Soomes üle 90 päeva.

Eelmainitust tulenevalt Eestin Raskaat Vetohevoset ry. kontrollib ka, et importitud hobusel on kaasas vajalikud dokumendid, nt. hobusepass ja veterinaarsertifikaat ehk TRACES-tõend. Ilma TRACES-tõendita Soome toodud hobune paigutatakse kohaliku veterinaarkeskuse järelvalve all karanteeni kuni laboriuuringute tulemuste selgumiseni, seda kõike omaniku kulul. Laboriuuringute maksumus on u. 600-800 €. Kui see omanikule ei sobi, on teised variandid hobuse tagastamine lähteriiki või magama panek, need toimingud ka omaniku kulul.

Eelmainitud TRACES-tõendi tohib väljastada ainult maakondliku Veterinaarkeskuse ametnik. Tegevusloaga vet.arst, kes pole VTA alluvuses oleva Veterinaarkeskuse ametnik võib küll teha hobusele tervisekontrolli, nö. müügikontrolli, aga sellega pole võimalik asendada Veterinaarkeskuse TRACES-tõendit. Vaata lisainfot siit: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1103

Veterinaarkeskusele tuleb esitada ”Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomade väljaveol”, koos hobusepassiga. Taotlus on vaja esitada vähemalt 48 tundi enne hobuse Eestist väljaviimist. On vaja teada nt. hobuse teekond ja sõidugraafik, (veo)auto ja treileri reg.numbrid, vedaja tegevusloa number, sihtkoha aadress jne. TRACES-tõend on tasuline. Lisainfo saamiseks soovitame pöörduda piisavalt vara kohaliku Veterinaarkeskuse poole: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=160

Eestin Raskaat Vetohevoset ry. pakub ka nõustamisteenuseid kõigile eesti raskeveo tõu vastu huvi tundvatele inimestele. Soovitame pöörduda meie poole, kui on näiteks küsimusi eesti raskeveohobuse treeningust, väljaõpest, arengust, varustusest või söötmisest.

 

 http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=120


Traces-asiakirja sivu 1                                          Traces-asiakirja sivu 2

 

 

Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomade väljaveol

 Ilmainen www-laskuri
08.10.2007 alkaen