Etusivu    Yhdistys    Jalostus    Kantakirja    Materjalid eesti keeles    Markkinat    Arkisto    Yhteystiedot   

 

  EHS EESTI RASKEVEOHOBUSTE KASVATAJATE HARUSELTSI AASTAKOOSOLEK

Pidettiin upeassa Rakveren vanhassa linnoituksessa, joka on osin restauroitu.

Yhdistyksemme edustajina tänä vuonna Saija, Johanna Sari ja Suvi.

Tapahtuma oli erittäin mielenkiintoinen ja saimme hyvin paljon uutta tietoa varsinkin ER-hevosten uudesta jalostus- ja säilytysohjelmasta vuosille 2011-2020.

Enn Rand kertoi 2010 tehdystä ER-työstä ja PRIA-rekisteristä.

Eläkkeellä oleva eläinlääkäri Ervin Piirsalu kertoi ER-kasvatuksen alkutaipaleesta ja muuta hyvin mielenkiintoista ER-historiaa. (Juttu pitäisi olla jossain vaiheessa käytettävissämme käännettynä)

Maarja Tuimann VTA:sta kertoi säilytys- ja jalostusohjelman uusista tuulista.

Krista Sepp ja Viktoria Kaasik kertoivat tulevista Raskeveopäivistä ja hevoshuutokaupasta, jotka järjestetään Nurmenukun tilalla.

Johanna Rekola puhui suomessa syntyneiden ER-varsojen rekisteröinti -ja tunnistus käytännöistä sekä Sari Vasenkarin avustuksella HEPPA-järjestelmästä.

Lopuksi nautittiin "keskiaikainen" ateria ja vapaata seurustelua ER-merkeissä.

Kokous oli erittäin onnistunut ja uusia kontakteja solmittiin. Sarilta vietiin käsistä isojen hevosten kuolaimet ja muuta myynnissä olleita muhkujen varusteita.Kuvassa Rakveren vanhan linnan sisätiloja


Alla Johannan kokouspuheenvuoro:


Tervehdys kaikille!

Olen Eestin raskaat vetohevoset ry:n varapuheenjohtaja  Johanna Rekola.

Viktoria Kaasikin sanoin:” Myös suomalaiset ovat saaneet Raskeveo-tartunnan .” Siihen ei ole muuta parannuskeinoa , kuin hankkia lisää Raskeveo-hevosia tai ainakin tietoa rodusta.Itseäni ei mikään ilahduta enempää , kuin ER-sukutaulujen tutkiminen tai uuden ER-varsan syntymä. Ehkä juuri siitä syystä olen valittu yhdistyksemme jalostusneuvojaksi.

Kerron seuraavaksi hieman kuivaa , mutta ylväälle rodullemme tärkeää asiaa. Suomessa on tällä hetkellä 19 ER-tammaa , 3 lisenssioria , 3 lisenssoimatonta oria ja 25 ruunaa. Varsoja syntyy tänä vuonna 4.

Suomen  Hippos ry, joka on EHS:ää lähinnä vastaava järjestö suomessa on alun perin perustettu raviurheilun tarpeisiin, mutta toiminnassa on jo vuosia ollut myös ratsu-ja poniosasto. Hippos pitää kantakirjaa 5 hevosrodusta ja 9 ponirodusta. Raskeveo-hevosten määrä suomessa on niin vähäinen,että Hippos ei pidä sille kantakirjaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä , että ER-hevoset jäävät suomessa kaikkien rahallisten tukien ulkopuolelle.

Suomessa toimii 16  Hevosjalostusliittoa, ne ovat Hippoksen jäsenjärjestöjä ,mutta toimivat itsenäisinä organisaatioinaan alueillaan maakunnissa .Ne hoitavat lakisääteisiä viranomaistehtäviä yhdessä Hippoksen kanssa. Tehtäviin kuuluu mm .tuontihevosten , sekä suomessa syntyvien varsojen tunnistus ja rekisteröinti. Jokaisessa liitossa on oma tunnistaja.

Eestin raskaat vetohevoset ry on tehnyt Hippoksen kanssa poikkeuksellisen sopimuksen syntyvien ER-varsojen rekisteröinnistä.  Yhdistyksellämme on käytössä 2-kielinen  astutuslomake, jossa on myös varsan syntymätodistus. Todistuksessa on 4 osaa:  oriin pitäjälle , tamman omistajalle , hevosjalostusliitolle ja  EHS:lle.  Raskeveo-varsojen puhdasrotuisuuden todentamiseksi kaikki lomakkeet kiertävät yhdistyksemme jalostusneuvojan kautta.

Varsan syntymä ilmoitetaan hevosjalostusliittoon 1 kk kuluessa . Varsa tunnistetaan viimeistään syntymävuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tunnistuksen yhteydessä varsalle laitetaan mikrosiru ja siitä otetaan verta DNA-määritystä varten . Tämä tehdään kaikille varsoille. Kun tunnistusmaksu 80€ on maksettu, lähtevät varsan tiedot Hippokseen rekisteröintiä varten. Varsalle tehdään hevospassi 4-6 viikon kuluessa. Passi ja DNA-määritys maksavat 82€.

Määräysten entisestään tiukentuessa yhdistyksemme on lisännyt tehtäviään rekisteröinnin saralla.  DNA-määritykset suomessa tekee Genlab Niini , jonka kanssa olemme sopineet ,että kerran vuodessa he keräävät yhdistyksemme tekemän listan mukaan syntyneiden ER-varsojen ja tarvittaessa joidenkin aikuistenkin hevosten DNA tiedot ja lähettävät ne suoraan Tarton geenilaboratorioon. Sieltä tiedot ovat EHS:n käytettävissä.

Hippoksesta saamme kopiot ER-varsojen passeista ,jotka toimitamme EHS:lle.  Raskeveo-oriitten astutusluettelot ja varsojen syntymätodistukset olemme jo muutaman vuoden ajan lähettäneet Hippoksen lisäksi EHS:lle.

Yhdistyksemme on myös saanut Hippokselta poikkeuksellisen luvan , että EHS saa merkitä kantakirjaustietoja ja näyttelytuloksia Raskeveo-hevosten suomalaisiin passeihin.  Olemme tästä saavutuksesta erittäin ylpeitä.

Kehittelemämme systeemi on toiminut tähän asti kiitettävästi ja varmistaa  ,että jokainen vähälukuisen rotumme varsa merkitään EHS:n ylläpitämään raskeveo-rotuisten hevosten kantakirjan esikantakirja –osioon. Toivon sydämestäni ,että asia on näin vastaisuudessakin.

 

Hippoksessa on muutaman vuoden ollut toiminnassa HEPPA-järjestelmä , joka on sähköinen hevosrekisteri. HEPPA on erittäin kätevä työkalu kasvatuksessa. Sieltä voi esim. tarkistaa tammansa astutusajankohdan. Tai oriin jälkeläis ja sukutietoja. Järjestelmä on kaikille avoin.  Jos joku haluaa analysoida tiettyä hevosrotua kokonaisuutena (esim. montako rodun edustajaa on Suomessa, ketkä ne hevoset konkreettisesti ovat, tietyn syntymävuoden rodunedustajat Suomessa, paljonko tammoja/oreja/ruunia jne.), tarvitsee vain ottaa sähköpostitse yhteyttä Hippokseen, joka lähettää saman päivän aikana tarvittavan salasanan laajempaan tietokantaan sisenemiseksi. Omaa haluaan saada salasana ei tarvitse mitenkään perustella.

ER-kasvattaja Sari Vasenkari esittelee teille  HEPPA-järjestelmästä löytyviä tietoja.

Esimerkkinä tamma Nokia 6287ER. Etusivulta löytyvät hevosen perustiedot mm. syntymäaika, väri, kasvattaja. Seuraavalla sivulla ovat polveutumistiedot ja jälkeläiset. Nokialla on 4 varsaa-kaikki tammoja.

Vasemmalta sivulta voi siirtyä astutus- ja tiineysluetteloon ,( joka on ollut käytössä vasta vuodesta 2009.) Nokia on astutettu 2009 Hälvinillä  , josta syntyi tammavarsa Hämy. Hämyn tietoihin pääsee klikkaamalla hevosen nimeä.

Sivuilla mainittuja ravikilpailutietoja Nokialta ei toistaiseksi löydy  Sisäänkirjautumalla näkee lisäksi hevosen rekisteritietoja. Kaikki muu tieto, mukaanlukien omistajan nimi, on nähtävissä ilman tunnuksiakin.

Jos tarkastelemme 2010 syntyneen oriin Nils Holgersonin tietoja  ,huomaamme ,että varsan tiedot löytyvät jo  järjestelmästä , vaikka rekisteröinti on kesken.  Koska Niilon emä Eida on tuotu kantavana suomeen , ei isän ,Naksurin DNA-tietoja ole automaattisesti  Hippoksen tietokannassa.  Sukutiedot ovat kuitenkin jo nähtävillä.  Omistaja voi jo tässä vaiheessa tarkistaa , ettei tiedoissa ole virheitä. Siten vältytään virheiltä hevosen passissa.

Suomessa toimii myös epävirallinen yksityisen ylläpitämä sivusto ”Sukuposti” , josta löytyvät hevosten tiedot eivät ole aina täysin luotettavia, mutta sieltä löytyy aina niin hauskoja kuvia.

Esimerkiksi rodun lippulaivasta Naksurista on upea kuva ,vaikk osa sukutaulusta puutuukin….

Kyseiset sivustot tuovat kuitenkin maidemme ER-kasvattajia lähemmäs toisiaan välittämällä nopeasti tietoja. Ja tietoa aina tarvitaan hienon rotumme säilyttämiseksi myös jälkipolviemme iloksi.

Kiitos kuulijoille!


Tallennettu 02.09.2011 17:10