Etusivu    Yhdistys    Jalostus    Kantakirja    Materjalid eesti keeles    Markkinat    Arkisto    Yhteystiedot   

Eestin Raskaat Vetohevoset Ry oli hyvin edustettuna 08.07.2013 järjestetyssä kokouksessa Hippoksessa


                                  


Kokous järjestettiin Suomessa syntyneiden ja Suomen UEL-numeroilla olevien torin- ja eestinhevosten rekisteröinnin loppuunsaattamiseksi. ER-hevosten asia on jo selvitetty ja ovat rekisterissä siellä missä pitääkin. 

Paikalla olivat Hippoksesta Suvi Mäkeläinen, Kaija Heinijoki ja Mirka Kivelä. Eesti Hobusekasvatajate Seltsistä Maario Laas ja Krista Sepp. Eestin Raskaat Vetohevoset Ry:stä Saija Huttunen, Tarja Halonen ja Mirka Lintumäki-Aho. Torinhevosista Suvi Korhonen ja Suomen Eestinhevosien edustajana Marja Hietakorpi.

Runsas kolmituntinen sujui nopeasti kiihkeässä keskustelussa. Hippoksen tarjoamat kahvit sekä suolaiset että makeat tekivät kauppansa.

Kokouksen alussa Suvi Mäkeläinen esitteli hyvin kattavasti Suomen hevostaloutta, Hippoksen toimintaa rekisteriasioissa sekä tunnistusjärjestelmää. Luento oli erittäin mielenkiintoinen myös suomalaisesta näkökulmasta katsoen.

Maario Laas, Eesti Hobusekasvatajate Seltsin puheenjohtaja kiitti kutsusta ja kokouksen järjestämisestä rekisteröintiasian järjestämiseksi. Hän myös kiitti suomalaisia kaikkien kolmen eestiläisen hevosrodun kasvattamiseen ryhtymisestä. Hän toivoi, että tulevaisuudessa vastaavanlaisia kokouksia järjestettäisiin useammin, jotta puutteisiin voitaisiin tarttua heti. Tästä olimme kaikki samaa mieltä. Maario Laas esitti myös kohteliaan vastakutsun meille saapua Eesti Raskeveohobuste päivälle,joka pidetään Nurmenukun tilalla    02. - 03.08.2013.

Eesti Hobusekasvatajate Seltsin toiminnanjohtaja Krista Sepp esitteli EHS:n toimintaa sekä EHS:in kantakirjaan kuuluvien hevosrotujen tilannetta. Hän myös totesi että näyttelytapahtumien yhteyteen on hyväksi havaittu tapa varata pari tuntia ajankohtaisten asioiden käsittelyyn yhdistysten ja kantakirjanpitäjän välillä.

Lopuksi EHS:in edustajat tutustuivat torin- ja eestinhevosten Hippoksessa oleviin dokumentteihin ja saivat niistä kopiot. Hevoset voidaan nyt rekisteröidä kantakirjassa vanhempiensa jälkeläisinä ja tulevat myös sähköisessä kantakirjassa näkyviin. Ns. viimeinen päivämäärä, jolloin kaikkien hevosten pitää olla oikeassa paikassa on 31.08.2013.

Tarja Halonen
Tallennettu 14.08.2013 22:09